Deutsch
Eesti
English
Kahepoolsed suhted »

Slovakkia - Relations

09.09.2015

viimati uuendatud: 21.07.2015
 

 

Slovakkia (tolleaegse Tšehhoslovakkia osana) tunnustas Eesti Vabariiki 29. detsembril 1921 ning taastunnustas Eestit 29. augustil 1991. a.

Suveräänne demokraatlik Slovaki Vabariik loodi 1. jaanuaril 1993 pärast Tšehhi ja Slovaki Liitvabariigi lagunemist. Eesti tunnustas Slovaki Vabariiki 15. jaanuaril 1993. a. Eesti ja Slovakkia diplomaatilised suhted sõlmiti 30. märtsil 1993. a.

Eesti Vabariigi esimene suursaadik Slovakkias Toivo Tasa andis volikirja Bratislavas üle 1995. a juunis. Alates 1999. maist oli Eesti suursaadik Slovakkias Mart Laanemäe, alates 2003. a Katrin Saarsalu-Layachi, alates 2009. a Eve-Külli Kala ja alates 2015. a on suursaadik Viinis resideeriv Rein Oidekivi, kes andis oma volikirja Slovakkia presidendile Andrej Kiskale üle 12. oktoobril 2015. a.

 

Slovaki Vabariigi esimene suursaadik Eestis Emil Kuchar (resideeris Helsingis) andis oma volikirja üle 1999. a oktoobris. Alates novembrist 2000 oli suursaadikuks akrediteeritud Jozef Dravecký, oktoobrist 2005 kuni mai 2009 Ivan Špilda, juunist 2009 kuni juuli 2013 Dušan Krištofik, novembrist 2013 kuni mai 2014 Juraj Podhorský. Alates 2014. a detsembrist on Slovakkia suursaadikuks Tibor Králik, kes resideerib Helsingis. 2006. a avati Tallinnas Slovakkia aukonsulaat, aukonsul on alates 2006. a detsembrist Even Tudeberg. Eesti esimese aukonsulaadi Slovakkias Bratislavas avas 2011. aasta 30. novembril koos Slovakkia välisministri Mikuláš Dzurindaga minister Urmas Paet. Eesti aukonsul Slovakkias on  ettevõtja Peter Pochaba.

Visiidid
 

Eestisse
märts 2014 välisminister Miroslav Lajčák Narvas NB8+V4 välisministrite kohtumisel
aprill 2010 välisminister Miroslav Lajčák Tallinnas NATO välisministrite mitteametlikul tippkohtumisel
august 2009 välisminister Miroslav Lajčák’i ametlik visiit
oktoober 2005 president Ivan Gasparovic riigivisiidil
jaanuar 2005 välisminister Eduard Kukan
mai 2004 asepeaminister (EL, vähemused) Pál Csáky
november 2003 parlamendi esimees Pavol Hrušovský
märts 2003 töö-, sotsiaal- ja perekonnaasjade minister Ludovit Kanik
september 2001 kaitseminister Jozef Stank
veebruar 2001 erastamisminister Maria Machova
Slovakkiasse
märts 2015 välisminister Keit Pentus-Rosimannus
juuni 2013 president Toomas Hendrik Ilves Kesk-Euroopa maade riigipeade kohtumisel Bratislavas
aprill 2013 president Toomas Hendrik Ilves ametlikul visiidil ja julgeolekufoorumil Globsec
aprill 2012 välisminister Urmas Paet
november 2011 välisminister Urmas Paet
aprill 2011 rahandusminister Jürgen Ligi
veebruar 2010 peaminister Andrus Ansip
mai 2007 Riigikogu esimees Ene Ergma EL parlamentide esimeeste konverentsil
aprill 2006 välisminister Urmas Paet
september 2004 kaitseminister Margus Hanson
märts 2004 peaminister Juhan Parts Bratislavas V10 peaministrite kohtumisel
oktoober 2003 välisminister Kristiina Ojuland
mai 2001 peaminister Mart Laar Bratislavas V10 peaministrite kohtumisel
aprill 2000 peaminister Mart Laar

 

Kahepoolsed suhted
 

1990ndate aastate lõpus lõid omavahelisele suhtlemisele soodsa pinnase Eesti ja Slovakkia sarnased välispoliitilised prioriteedid – liitumine ELi ja NATOga. Riikide koostöö oligi sel ajal piiritletud peamiselt nimetatud kahe organisatsiooniga liitumise nimel tehtavaga. Pärast ühinemist ELi ja NATOga on suhete raskuspunkt nihkunud nende organisatsioonide, samuti muude rahvusvaheliste organisatsioonide raames tehtavale koostööle.

2012. aasta aprillis osales välisminister Urmas Paet Bratislavas toimunud rahvusvahelisel julgeoleku- ja välispoliitika foorumil Globsec, mille raames kohtus minister ka oma Slovakkia kolleegi Miroslav Lajčákiga.

Regulaarselt toimuvad välisministeeriumide vahelised konsultatsioonid konsulaar- ja Euroopa Liidu teemadel.

Riigikogus on moodustatud Eesti-Slovakkia parlamendirühm, mida juhib Kalle Palling ning kuhu kuulub 8 liiget.

Lepingud

 • Viisakohustuse kaotamise leping (jõustus 01.12.1994)
 • Leping vastastikkusest abistamisest tolliasjades (allkirjastati 22.09.2000)
 • Sõitjate ja veoste rahvusvahelise autoveo kokkulepe (jõustus 18.07.2001)
 • Kaitsealase koostöö raamleping (kaitseministeeriumidevaheline), 2001. a
 • Salastatud teabe kaitse kokkulepe (jõustus 01.01.2005)
 • Tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (jõustus 29.03.2006)

Majandussuhted
 

KAUBAVAHETUS
 

2014. aastal oli Slovakkia Eestile 26. kaubanduspartner kogukäibega 111,1 mln eurot (0,4% kogukäibest). Eksport oli 33,5 mln eurot ja import 77,6 mln eurot, saldo -44,1 mln.

2015. aasta I kvartalis oli Slovakkia kaubavahetus tähtsuselt 29. kohal kogukäibega 19,6 mln eurot, mis moodustas 0,3%. Eksport Slovakkiasse oli 5,6 mln ning import 14,0 mln, saldo -8,4 mln.


Eesti-Slovakkia kaubavahetus 2010-2015 6 kuud (miljon eurot)

Aasta

Eksport

Import

Käive

Bilanss

2010

14,8

17,8

32,6

-3,0

2011

19,7

49,7

69,4

-29,9

2012

57,0

62,4

119,4

-5,3

2013

51,3 62,0 113,3 -10,8

2014

33,5 77,5 111,0 -44,0
2015 (6 kuud) 7,4 23,2 30,6 -15,8

Peamised ekspordiartiklid 2014. aastal:

 • tekstiil ja tekstiiltooted – 36,2%
 • puit ja puittooted – 18,7%
 • metallid ja metalltooted – 8,9%

Peamised impordiartiklid 2014. aastal:

 • transpordivahendid – 37,3%
 • masinad ja mehaanilised seadmed – 36,5%
 • keemiatooted – 8,8%

2015. juuniks olid olulisimad ekspordiartiklid puit ja puittooted 26,8%; metallid ja metalltooted 23,3%; plastid ja plasstooted ning kummi ja kummitooted 8,5%. Tähtsaimad impordiartiklid olid samal ajal transpordivahendid 42,9%; masinad ja mehaanilised seadmed 35,9%; metall ja metalltooted 4,2%.

Kõik majandusandmed pärinevad Statistikaametist

INVESTEERINGUD
 

Eesti Panga andmetel oli Eesti otseinvesteeringute maht Slovakkias 31.12.2014 seisuga 11,1 mln eurot. Investeeriti järgmistesse sektoritesse: hulgi- ja jaekaubandus; finants- ja kindlustustegevus; kinnisvaraalane tegevus; kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.

Slovakkia otseinvesteeringud  Eestis olid 31.12.2014 seisuga 3,5 mln eurot. Peamiselt on investeeritud hulgi- ja jaekaubandusse, vähemal määral ka veonduse ja laonduse ning info ja side sektorisse, kinnisvarasse ja kutse-, teadus- ja tehnikaalasesse tegevusse. 

2013. aasta märtsi seisuga tegutses Eestis 6 Slovakkia osalusega ettevõtet.

TURISM
 

2013. aastal majutati 2148 ja 2014. aastal majutati 2178 Slovakkia turisti. 2148 ja 2014. aastal 2178 Slovakkia turisti. Populaarsemad kohad olid Tallinn, Tartumaa ja Lääne-Virumaa.

Eesti turistide jaoks on populaarsed Kõrg-Tatrate suusakuurordid.

Kultuurisuhted
 

Eesti lugejatele on slovaki kirjandust tutvustanud põhiliselt 1970ndatel aastatel ilmunud tõlketeoste vahendusel nii Leo Metsar kui ka Aleksander Raid. Leo Metsari tõlgete abil on eesti lugeja saanud tutvuda slovaki kirjaniku, andeka vana maailma kultuuri ja ajaloo populariseerija Vojtech Zamarovský teostega "Alguses oli Sumer" ning "Hetiitide impeeriumi jälil".

2014. aasta septembris osales Eesti saatkond reisijuhise Spectacular Slovakia Travel Guide avaüritusel, kus suursaadik esines ettekandega „Eesti – mere ja taeva maa, uus reisisiht slovakkidele“.

2015. aasta märtsis toimus Tallinna Keskraamatukogus Slovakkia lastejoonistuste näitus „Inimõigused laste silme läbi“. Märtsis kuulutati ka välja konkurss kahekuuliseks viibimiseks Košices (Slovakkia), mis on suunatud loovisikutele Tallinna Kultuurikatla loovharidusprogrammi ja K.A.I.R. – Košice Kunstnikuresidentuur – poolt.

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Viinis Wohllebengasse 9/12, 1040 Viin, Austria tel. (43 1) 50 377 61 11, e-mail: Embassy.Vienna@mfa.ee