Deutsch Eesti
English
Bilateral relations »

Kosovo - Relations

10.06.2015

viimati uuendatud: 29.10.2014

 

Eesti tunnustas Kosovo iseseisvust 21. veebruaril 2008, olles selle sammuga tunnustajate reas 13. riik. Eesti ja Kosovo vahel sõlmiti diplomaatilised suhted 24. aprillil 2008 Tallinnas.

Eesti suursaadik Kosovos on Eve-Külli Kala, kes andis volikirja üle 29. märtsil 2011. a. Suursaadik resideerib Viinis.

Kosovo suursaadik Eestis on hr Ilir Dugolli, resideerumisega Stockholmis, kes esitas oma volikirja 6. oktoobril 2011. a.

 

Visiidid
 

Kosovosse
märts 2010 justiitsminister Rein Lang
veebruar 2010 kaitseminister Jaak Aaviksoo visiit Kosovosse, mille käigus lõpetati kaitseväe Kosovo missioon
november 2008 peaminister Andrus Ansip ja kaitseväe juhataja Ants Laaneots
juuni 2007 välisminister Urmas Paet
veebruar 2006 välisminister Urmas Paeti visiit vormiliselt Serbia vabariigi koosseisu kuuluvasse ning ÜRO missiooni (UNMIK) poolt hallatavasse Kosovosse
Eestisse
mai 2013 välisminister Enver Hoxhaj
juuni 2012 spiiker Jakup Krasniqi
mai 2011 Euroopa integratsiooni minister Vlora Citaku
märts 2010 Kosovo peaminister Hashim Thaci töövisiit Eestisse. Peaministrit saatvasse delegatsiooni kuulusid põllumajandus- ja metsandusminister Idriz Vehapi, avaliku halduse minister Arsim Bajrami ning kaubandus- ja tööstusminister Lutfi Zharku
aprill 2008 Kosovo asepeaministri Ramë Manaj ja avaliku halduse ministri Arsim Bajrami visiit Eestisse

Parlamentidevaheline koostöö
 

Eesti-Kosovo parlamendirühm loodi 26.02.2008, rühma esimeheks oli Hannes Astok. Vahetult pärast parlamendirühma moodustamist, külastati 2008. aasta veebruari lõpus, märtsi alguses Kosovot. 03.-06.12.2008 viibis Eestis visiidil Kosovo parlamendi liikmete delegatsioon. 16.-19.05.2010 külastas Eestit Kosovo Assamblee keskkonnakomisjoni delegatsioon. Praeguse parlamendi koosseisu juures Eesti-Kosovo parlamendirühma moodustatud ei ole.

Lepingud
 

17.05.2013 allkirjastati Eesti Vabariigi valitsuse ning Kosovo Vabariigi valitsuse vaheline ebaseaduslikult riigis viibivate isikute tagasivõtmise leping ja rakendusprotokoll

Majandussuhted
 

Kaubavahetus Eesti ja Kosovo vahel on väga tagasihoidlik. 2012. aastal oli Kosovo Eesti 167. kaubanduspartner. 2013. aastal riikide vahel kaubavahetust ei toimunud.

Eesti panga andmeil investeerimistegevust Kosovo ja Eesti vahel aastail 2008-2013 toimunud ei ole.

Arengukoostöö

  • Jaanuaris 2014 käivitus projekt „Säästva arengu edendamine Kosovos: Eesti omavalitsuste jäätmekäitlus-ja veemajanduspraktikate tutvustamine ja rakendamine“, mille eesmärgiks on tutvustada ja rakendada Kosovos Eestis edukalt elluviidud keskkonnapraktikaid. Eesti-poolseks läbiviijaks on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.
  • Märtsis 2014 lõppes e-Riigi Akadeemia Kosovo avatud valitsemise alane projekt, mis viidi ellu koostöös UNDPga, eesmärgiks toetada avatud valitsemise, avatud õigusloome ning kaasamise edendamist uute tehnoloogiate kaasabil
  • 2011. a esimeses pooles algas Kosovos Eesti ja Soome ühine mestimisprojekt, millega nõustatakse Kosovot Sisekaitseakadeemia loomisel. Eesti poolt osaleb Sisekaitseakadeemia.
  • Välisministeerium toetas Kosovos tegutsevat rahvusvahelist tsiviilmissiooni 2009-2011. a. novembris 209 778 euroga.
  • 2011. aasta märtsis viibisid Eestis õppevisiidil Kosovo NGOd (Kosovar Civil Society Foundation, KCSF ja EU Information Office). Visiidi eesmärgiks oli koguda informatsiooni Eesti ELiga liitumise kogemuse kohta.
  • EL-i projekti "Support to European Integration" abil õppisid aastail 2008-2010 Eestis Maaülikoolis magistriõppes 6 üliõpilast Kosovost.
  • 1.-6. juulini 2009 viibis Eestis Diplomaatide kooli ning välisministeeriumi poolt korraldatud rahvusvaheliste suhete koolitusel 7 Kosovo diplomaati.
  • 1.-8. märtsil 2009 viibis e-riiki ja IKT poliitikat puudutaval koolitusreisil 27-liikmeline omavalitsusjuhtide ja –ametnike delegatsioon.
  • 11.07.2008 toimunud Kosovo doonorite konverentsi raames otsustas Eesti panustada 1 miljon USD Kosovo arengusse.
  • 15.-22.08.2008 viibis 20-liikmeline Kosovo delegatsioon (peamiselt Kosovo ministeeriumitest, delegatsiooni kuulus mitmeid aseministreid) Eestis e-Riigi Akadeemia poolt korraldatud IKT ja e-valitsuse alasel koolitusel.

Kaitsealane koostöö
 

Osalemine rahutagamisoperatsioonidel Kosovos
 

Eesti osaleb EL õigusriigi missioonil EULEX 2 eksperdiga. Eesti kaitsevägi osales erinevatel rahutagamismissioonidel Kosovos 1999. aastast. Kaitseväe Kosovo missiooni lõpetamine toimus kaitseminister Jaak Aaviksoo Kosovo visiidi raames 8. veebruaril 2010. aastal. Praegu esindab Eesti Kaitseväge Kosovos staabiallohvitser NATO KFORi peakorteris Pristinas.

TopBack

© Estonian Embassy in Vienna Wohllebengasse 9/12, 1040 Vienna, Austria, tel. (43 1) 50 377 61 11, e-mail: Embassy.Vienna@mfa.ee