Deutsch
Eesti
English

Professor Imbi Soomani emeriteerumine 1. oktoobril

04.10.2010

1. oktoobril toimus Viini Ülikooli peahoones, skandinavistika osakonnas, prof. Imbi Soomani emeriteerumise pidulik tähistamine. Imbi Sooman on tegutsenud aastakümneid Viini Ülikooli juures eesti keele ja kultuuri tutvustajana, ta on Austria-Eesti Seltsi asutaja ja president. Tänu Imbi Soomanile on alates 1978. aastast Viini Ülikoolis õpetatud eesti keelt, tänu Soomani aktiivsele tegevusele on õpetatavate kursuste arv ja maht viimasel aastakümnel tugevalt kasvanud. Alates 1978. aastast on Sooman tegutsenud ka teaduskoordinaatorina Viini ja Eesti ülkoolide vahel. Tänu temale on Viini Ülikoolis ellu kutsutud Läänemeremaade piirkonna (http://www.univie.ac.at/ostseeraum/ ) ja Balti maade uurimisprogrammid. Imbi Sooman on õppejõud nii skandinavistika kui ka soome-ugri osakonnas, mis mõlemad kuuluvad Euroopa ja võrdleva keele- ja kirjandusteaduste instituudi (EVSL) alla.

Imbi Soomani emeriteerumise puhul pidasid tänukõne Eesti suursaadik Eve-Külli Kala, Rootsi suursaadik Hans Lundborg, EVSL instituudi juhataja prof. Sven Hakon Rossel jt ülikooli esindajad. Pidulikku sündmust tähistati väärikalt ja samas ka meeleolukalt, sest just nii meenutati soojade sõnadega Imbi Soomani töid ja tegemisi Viini Ülikoolis – tõsise töötegija ja erakordse isiksusena, kellel alati jätkus ettevõtlikust ja julgust tahta ja teha midagi erilist.   

1

TopBack

© Eesti Suursaatkond Viinis Wohllebengasse 9/12, 1040 Viin, Austria tel. (43 1) 50 377 61 11, e-mail: Embassy.Vienna@mfa.ee