Deutsch
Eesti
English
Konsulaarinfo » Eesti pass »

Korduva passi ja ID kaardi taotlemine Eesti suursaatkonnas Viinis

31.10.2016

Korduva Eesti passi taotlemiseks ja sõrmejälgede hõivamiseks peab taotleja pöörduma isiklikult Eesti Vabariigi suursaatkonda Viinis.

Vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda:
- telefoni teel: +43 1050 3077 6111 või

- e-posti teel: embassy@estwien.at

Posti või e-posti teel saab passi taotleda otse Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus- ja Migratsioonibüroost juhul kui:

- eelneva passi taotlemisest ja sõrmejälgede hõivamisest on möödunud vähem kui 5 aastat;

- taotlete passi alla 12-aastasele lapsele.

Lisainfot posti ja e-posti teel dokumentide taotlemise kohta leiate Politsei- ja Piirivalveameti koduleheküljelt: www.politsei.ee.

Passi või ID-kaardi taotlemisel saatkonnas tuleb esitada:

1. Vormikohane taotlusankeet
Kui taotlete ID-kaarti ja passi koos, saate taotluse esitada ühel ankeedil. Taotlusankeedi ja selle täitmise juhendi leiate internetiaadressilt www.politsei.ee. Taotlusankeedile tuleb märkida dokumendi väljastuskoht. Selleks kirjutage lahtrisse DOKUMENDI VÄLJASTAMINE kas "Eesti saatkond Viinis" või "aukonsulaat Grazis/Innsbruckis/Linzis/Salzburgis". Palun jälgige, et ankeedil oleks allkirjaväljale antud allkiri kirjutatud musta tindiga (pastakas, sulepea).

2. Üks värviline dokumendifoto
Nõuded fotole: mõõtmed 40 x 50 mm; foto ei tohi olla vanem kui kuus kuud (Politsei- ja Piirivalveamet võib erandina vastu võtta ka foto, mis on tehtud kuni 12 kuud enne taotluse esitamist, kui esitatud foto võimaldab Politsei- ja Piirivalveameti hinnangul taotleja üheselt tuvastamist), isik peab fotol olema otsevaates, ilma peakatteta ja heledal taustal. Foto tuleks kindlasti teha fotoateljees, sest automaadifoto kvaliteet ei vasta dokumendifotole esitatud nõuetele.

3. Isikut tõendav dokument - Eesti pass või ID-kaart

4. Riigilõiv
    

NB! Riigilõivu saab saatkonnas tasuda ainult sularahas. Eelnevalt kokku leppides saab riigilõivu tasuda ka ülekandega saatkonna pangaarvele.


NB!
Isikuandmete muutumisel tuleb 1 kuu jooksul taotleda uus pass või ID-kaart.

Kui taotleja perekonna- või eesnimi on muutunud, tuleb taotlusele lisada nimemuutust tõendav dokument, nt. abielutunnistus. Lapsele esmakordset dokumenti taotledes tuleb esitada lapse sünnitunnistus.

Austria dokumentide esitamisel soovitame Austria perekonnaseisuasutuselt võtta rahvusvaheline perekonnaseisudokument (Viini konsulaarsuhete 1976. aasta konventsioonile vastav dokument).  

PASSI VÕI ID-KAARDI VÄLJASTAMINE

Dokumentide saabumisest Eesti saatkonda Viinis informeeritakse Teid taotluses märgitud e-posti teel või telefoninumbril.
NB! Pass või ID-kaart väljastatakse konsulaartalituses taotlejale (alla 15-aastase taotleja vanemale või seaduslikule esindajale) isiklikult või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale allkirja vastu (mitte posti teel).


Juhime tähelepanu, et vaatamata KMO internetileheküljel olevale informatsioonile, et pass või ID-kaart on valmis, ei pruugi see olla jõudnud Viini saatkonda.

 

NB! Kiirpassi saab tellida ainult isiklikult Eestis.

NB! Alates 1. jaanuarist 2017 pikeneb Eesti passi kehtivusaeg viielt aastalt kümnele. Alla 15-aastastele kodanikele väljastatakse passid endiselt viieks aastaks.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Viinis Wohllebengasse 9/12, 1040 Viin, Austria tel. (43 1) 50 377 61 11, e-mail: Embassy.Vienna@mfa.ee