Deutsch
Eesti
English
Konsulaarinfo »

Tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta: juhtimisõigus, nimemuutus

29.08.2012

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, tuginedes Eesti rahvastikuregistri ja muude Eesti riiklike registrite andmetele, tõendamaks Austria ametiasutustele näiteks isiku  juhtimisõiguse olemasolu, nimemuutust vms. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest.

Tõendi väljastamine võib takerduda, kui isikuandmed rahvastikuregistris on puudulikud või ebakorrektsed. Sellisel juhul ei saa konsul aidata enne, kui isikuandmed rahvastikuregistris on korrastatud.

Tõendi saamiseks võib konsulaartalitusse pöörduda isiklikult või saata vajalikud dokumendid posti või e-posti teel.

Vajalikud dokumendid:

  • Karistamatuse tõendi puhul karistusregistri väljavõte, nimemuutmise puhul nimemuutmise otsus.

  • Eesti pass või ID-kaart (posti või e-posti teel saata koopia isikuandmetega lehest);
  • riigilõiv 30 eurot, mida saab tasuda saatkonnas sularahas või pangaülekandega saatkonna kontole.

Posti teel saadetud taotlusele lisage maksekviitung või koopia internetipanga maksekorraldusest. Riigilõiv tasuge Eesti saatkonna arvele Bank Austrias:

Botschaft der Republik Estland
IBAN: AT121100001211061500
SWIFT/BIC: BKAUATWW
Bank Austria
BZL 12000

Selgituste lahtrisse tuleb kirjutada oma nimi ja soovitava tõendi nimetus.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Viinis Wohllebengasse 9/12, 1040 Viin, Austria tel. (43 1) 50 377 61 11, e-mail: Embassy.Vienna@mfa.ee