Deutsch
Eesti
English
Konsulaarinfo »

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku elukoha registreerimine

29.08.2012

Isikul on rahvastikuregistri seaduse kohaselt kohustus informeerida Eesti rahvastikuregistrit oma tegelikust elukohast 1 kuu jooksul pärast elukoha muutmist ja seda ka juhul, kui kodanik asub elama välisriiki, näiteks Austriasse või vahetab välisriigis elukohta.

Elukoha registreerimise eesmärk on rahvastikuregistri teavitamine aadressiandmetest välisriigis ning võimaldab tagada Eesti kodaniku õiguste kaitse selles riigis rahvastikuregistri andmetele tuginedes.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Taotluse esitamine

Austrias elav Eesti kodanik või välismaalane saab taotluse esitada saatkonnale Viinis:

  • isiklikult (Wohllebengasse 9/12 1040 Viin). Kaasa palume võtta Eesti pass või ID-kaart;
  • posti või e-posti teel saatkonnale või Eesti aukonsulile Austrias. Taotlusele lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;

Konsul edastab välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku elukoha andmed Eesti rahvastikuregistrile.

ID-kaardi omanikel on võimalik kodanikuportaali
www.eesti.ee kaudu sooritada elukoha registreerimist internetis e-teenusena. Elukohateate saab esitada enda ja oma alaealiste laste või eestkostetavate ning kooselavate täisealiste kohta.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Viinis Wohllebengasse 9/12, 1040 Viin, Austria tel. (43 1) 50 377 61 11, e-mail: Embassy.Vienna@mfa.ee