Deutsch
Eesti
English
Konsulaarinfo »

Juhiloa taotlemine/vahetamine Austrias

05.10.2011

Austrias tuleb taotleda (vahetada) juhiluba Verkehrsamt´ist ehk Liiklusametist, taotlemiseks peab esitama:

Austrias registreeritud elukoha tõend (nn Meldezettel, mille saab linnavalitsuest või omavalitsusüksusest; see tuleb taotlema minnes kaasa võtta; originaal +1 koopia).
Lisaks on vajalik:

a) täidetud taotlus;
b) arstlik tõend, mis ei tohi olla vanem kui üks aasta;
c) isikuttõendav dokument ning kaks koopiat sellest;
d) kehtiv juhiluba ning sellest kaks koopiat;
e) Maanteeameti tõend juhistaaži ja juhtimisõiguse olemasolu kohta;
f) 1 passipilt (36-45 mm x 28-35 mm);

J
uhiloa vahetus maksab 69.50 eurot ning vahetusprotsess kestab 2 nädalat.

Kui juhiluba on varastatud, tuleb võtta viimase juhiloa väljastanud asutuselt tõend, kust lähtub, et isikul on juhtimisõigus olemas ning vastav kategooria. Seda tõendit annab Eestis Maanteeamet eestikeelsena, sellest tuleks teha tõlge ning see kinnitada. Võite pöörduda ka Maanteeameti tõendiga saatkonna poole. Konsuli tõlgitud dokumenti ei ole enam vaja lisaks kinnitada. Kohalik Liiklusamet Austrias aksepteerib nii Maanteeameti tõendi põhjal välja antud konsuli tõendit kui ka nimetatud tõendi lihttõlget.
Lisainformatsiooni saab leida:
http://www.bmi.gv.at/cms/BPD_Wien/verkehrsamt/fuehrerschein/start.aspx

TopBack

© Eesti Suursaatkond Viinis Wohllebengasse 9/12, 1040 Viin, Austria tel. (43 1) 50 377 61 11, e-mail: Embassy.Vienna@mfa.ee