Deutsch
Eesti
English
Konsulaarinfo »

Konsulaarinfo

news Saatkonna konsulaarosakond
news Juhiloa taotlemine/vahetamine Austrias
news Viisa taotlemine
news Karistusregistri väljavõte
news Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku elukoha registreerimine
news Tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta: juhtimisõigus, nimemuutus

TopBack

© Eesti Suursaatkond Viinis Wohllebengasse 9/12, 1040 Viin, Austria tel. (43 1) 50 377 61 11, e-mail: Embassy.Vienna@mfa.ee